KUPOPRODAJA

Provizija se obračunava i naplaćuje u skladu sa ugovorenim procentualnim iznosom u ugovoru o posredovanju sa nalogodavcem, od ugovorene kupoprodajne cene nepokretnosti iražene u EUR. Provizija se naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja 
Najviša ukupna provizija6%
Najniža ukupna provizija2%
PRODAJA 
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine(naplaćuje se od prodavca)1 %, 1,5% ili 2% A ne manje od 800 EUR u dinrskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
KUPOVINA 
Provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine(naplaćuje se od kupca) 1 %, 1,5% ili 2% A ne manje od 800 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
ZAMENA
Prilikom zamene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zameni, a procenat se računa na nepokretnost veće vrednosti.3% u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
ZAKUP

Provizija se obračunava i naplaćuje u skladu sa ugovorenim procentualnim iznosom u ugovoru o posredovanju sa nalogodavcem, od ugovorene mesečne cene zakupa nepokretnosti iražene u EUR. Provizija se naplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanjaIzlazak na teren po zahtevu potencijalnog nalogodavca radi procene i stručnog saveta u vezi predmetne  nepokretnosti, uvid u dokumentaciju,  – naplaćuje se po JEDNOM izlasku, u zavisnosti od vremena provedenog na terenu: 50 EUR -do 3 sata 100 EUR – 3 do 5 satiUkoliko se posrednički posao realizuje ovi troškovi ulaze u cenu posredničke provizije.
Provizija od zakupodavca
Provizija od mesečne zakupnine
150 EUR Minimalna provizija
50%Od jedne mesečne zakupnine
Provizija od zakupca
150 EURMinimalna provizija
50%Od jedne mesečne zakupnine
Sve napred pomenute cene usluga su bez obračunatog PDV-a.

03.01.2024 BEOMASTER NEKRETNINE D.O.O